ÅRET SOM VERTSFAMILIE

Et år som vertsfamilie kan by på mange spennende opplevelser og erfaringer, samt minner for livet. Å være vertsforeldre er en hyggelig og fin måte å få bredere forståelse for en annen kultur, og dele sin egen kultur og hverdag med andre.

Alle YFUs utvekslingselever er forsikret og YFU-kontoret har kunnskap om hva som må gjøres om det skjer noe med eleven underveis i oppholdet.

DEL DIN HVERDAG

Det forventes ikke at dere stiller opp som guider på reiser omkring i Norge eller gjør annet som dere ellers ikke ville ha gjort som familie. Det forventes heller ikke at dere er en «perfekt familie» - noe sånt finnes ikke! Elevene skal bo hos helt vanlige familier, i alle sine former, farger og fasonger. Det viktigste er at dere har hjerterom og et åpent sinn, og har lyst til å hjelpe en ungdom til å oppleve en god tid i landet vårt, med trygge rammer og omsorg.

INGEN GJEST – ET NYTT FAMILIEMEDLEM

En utvekslingselev er ingen gjest, men en ungdom som ønsker å bli en del av en vanlig families hverdag i Norge. I begynnelsen trenger nok utvekslingselevene litt ekstra oppmerksomhet og hjelp, men etter kort tid forsvinner fremmedheten og startvansker, og ungdommen blir en del av familien. YFU-elevene er innstilt på å tilpasse seg familiens levemønster og regler, og være «norske» i den tiden de er i Norge. Utvekslingseleven skal også gå på norsk videregående skole og lære seg norsk.

BARNA LÆRER MEST

Barn i alle aldre har ofte stort utbytte av å bli kjent med en utenlandsk ungdom. De får en ny bror eller søster fra et annet land og kultur, og blir plutselig språkeksperter! Med stor entusiasme retter de på bøyning av verb og sørger for at deres nye vertssøsken lærer i reserfart.

KOST OG LOSJI

Dere vil dekke kost og losji. Eleven skal ha mat og en seng. Utgifter til alt annet er det meningen at eleven skal dekke selv. Det forventes ikke at dere dekker utgifter til buss, trening, kino, klær osv.

SAMLINGER OG TURER 

De frivillige arrangerer nasjonale samlinger og sosiale treff for familier og elever. Først er en 3-dagers ankomstsamling der alle elevene får et lynkurs i norsk språk og kultur, og blir kjent med hverandre og med oss. Vertsfamilier som bor på Østlandet er velkomne til å hente eleven på samlingens siste dag. Etter jul arrangeres også en obligatorisk “Midtårssamling” der alle elever tilbringer en langhelg sammen og reflekterer rundt opplevelsen så langt.


Avhengig av det frivillige regionale nettverket arrangeres også mindre sosiale samlinger, turer og kurs, både for dere og ungdommene. Her får dere muligheten til å bli kjent med de andre vertsfamiliene i deres lokalmiljø, og våre engasjerte frivillige.

PERSONLIG OPPFØLGING OG HJELP 24/7

Vi vet at det krever en del å ta ansvar for andres barn. Det er derfor viktig at dette ansvaret deles mellom YFU og vertsfamilien. Organisasjonen har engasjerte og erfarne frivillige over hele landet, som ønsker at dere skal ha et best mulig år! 


YFU er en støtte for deg/dere og eleven gjennom hele utvekslingsåret, og dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Vi jobber også for at alle vertsfamilier og elever skal få en kontaktperson i nærmiljøet sitt. Kontaktpersonen er en person man kan kontakte for å få svar på spørsmål, bekymringer eller om man bare trenger å ta en prat. Mange av de frivillige har selv vært utvekslingselev og/eller vertsfamilie. Vi jobber for at en av disse vil bli deres kontaktperson som dere kan dele erfaringer og søke råd hos gjennom året. 


I tillegg har vi et lite sekretariat i Oslo med 2 heltidsansatte og en deltidsansatt som dere kan henvende dere til, samt en 24/7 nødtelefon. Vi holder kontakten med hjemlandet og familien til eleven gjennom hele året. Det endelige ansvaret for eleven er det YFU som har. Alle YFUs utvekslingselever er forsikret og YFU-kontoret har kunnskap om hva som må gjøres om det skjer noe med eleven underveis i oppholdet.

Interessert i å bli vertsfamilie, men vil vite mer før du forplikter deg til noe?

Fyll ut interesseskjemaet vårt og vi kontakter deg med mer informasjon i en fei.

Våre dyktige ansatte og frivillige hjelper deg gjennom godkjenningsprosessen og med å finne ut om dette er noe som kan passe for deg og din familie. Husk at det er helt uforpliktende å melde interesse om å bli vertsfamilie.