KJEKT Å VITE

VÅRE ELEVER

YFU-elevene kommer fra hele verden: Asia, Europa, Afrika, Nord- og Sør-Amerika. De er 15-18 år og alle elevene skal gå på videregående skole i Norge i ett år/semester mens de bor hos vertsfamilien sin. De kommer til skolestart i midten av august. Alle elevene deltar på en felles ankomstsamling før de flytter inn hos sin vertsfamilie. Semesterelever kan enten komme i august eller i januar. Elever på årsprogram blir boende hos familien sin i rundt ti måneder, fra midten av august til slutten av juni. Elever på semesterprogram blir boende hos familien i rundt 5 måneder, fra midten av august til januar eller fra januar til slutten av juni.

YFUs vertsfamilier bør være åpne for å ta imot en elev fra et hvilket som helst land. YFU forventer av våre utvekslingselever at de er innstilt på å bo hos en hvilken som helst norsk familie i hvilken som helst del av landet. Samtidig forstår vi at vertsfamilier kan ha et ønske om å ta imot en elev fra et spesielt land eller en spesiell verdensdel, og det ønsker vi å ta hensyn til. 

Familier som søker kan bestemme om man vil ha en gutt eller jente som et nytt familiemedlem. En tidlig søknad gir størst mulighet til å velge blant elevene som fortsatt trenger familie. YFUs medarbeidere har erfaring med å finne elever og familier som passer sammen, spør oss gjerne om råd.

HJELP OG RÅDGIVNING

Utvekslingselever og vertsfamilier skal få kontinuerlig oppfølging gjennom året. YFU jobber for at alle vertsfamilier får en egen kontaktperson i YFU, samt hjelp fra YFUs rådgiver. Vi har også nødtelefon 24/7. I løpet av året som vertsfamilie vil du oppleve både gode og tunge tider. Da er det lurt å ha noen å snakke med, og YFU jobber derfor for at alle vertsfamilier og utvekslingselever har en kontaktperson som skal hjelpe til med oppfølging under året. I siste innsats kommer YFUs rådgiver på kontoret til hjelp dersom dette skulle trenges. Noen ganger stemmer ikke kjemien helt og noen ganger står man overfor utfordringer som man trenger hjelp til å løse. Når det skjer tar vertsfamiliene kontakt med kontaktpersonen eller YFUs sekretariat. Ofte kan det være kulturelle forskjeller som gjør at man misforstår hverandre og slike ting får man ofte løst gjennom samtaler. Noen ganger er vertsfamilie-bytte den beste løsningen. Da vil YFU finne ny familie til eleven og legge til rette for en ryddig avslutning av elevens opphold i familien.

Å VÆRE VERTSFAMILIE FOR YFU ER EN FRIVILLIG OPPGAVE

Som vertsfamilie er dere frivillige i organisasjonen, og man får ikke betalt for sitt engasjement. Familien står for kost og losji mens utvekslingseleven selv må ha lommepenger til kino, fotballkamp, nye klær osv. Elev dekker selv utgifter til skolemateriell, i tillegg til reise til og fra skolen. Hvis elevene har hobbyer, er de også ansvarlige for å betale for eventuelle avgifter.