FAQ

Koronapandemien

VIL ELEVER KOMME TIL NORGE DETTE SKOLEÅRet?

Ja. Utvekslingselever kom til Norge for skoleåret 2020/21 og vi har også elever som kommer nå i august. Programmet i Norge trygt for både elever og vertsfamilier, og vi sørger for at alle innreiseregler fra myndighetene kan følges.


Hele YFU-nettverket vurderer kontinuerlig hvilke programmer som kan skje basert på flere kriterier. Vi vil kun gjennomføre programmer som er trygge. Vi er også forberedt på å støtte elevene og vertsfamiliene gjennom de nye utfordringene knyttet til pandemien.

HVA HAR FORANDRET SEG?

Hvis det fortsatt er begrensninger neste år, vil YFU følge dem. Dette kan bety at det ikke er mulig for oss å holde en samling med alle elever når de kommer til Norge, og de vil i stedet ha en virtuell samling. Vi vil organisere fysiske samlinger når det er mulig. Det samme gjelder mindre, lokale arrangementer.

Vi er også forberedt på å hjelpe elevene og vertsfamiliene hvis det fortsatt er behov for karantene i august og september.

Hva om eleven eller vertsfamilien trenger karantene?

Hvis eleven trenger å være i karantene når de ankommer, og de ikke kan være i karantene hos vertsfamilien, vil YFU plassere eleven i en karantenevertsfamilie i 10 dager. Etter at karantentiden er over, flytter eleven til vertsfamilien.

Hvis vertsfamilien og eleven trenger å være i karantene i løpet av året, vil de gjøre det sammen. Hvis et medlem av vertsfamilien eller eleven blir smittet av koronaviruset, er dette i seg selv ikke en grunn til vertsfamilieendring, men hvert tilfelle vil bli vurdert individuelt.

Hvem kan bli vertsfamilie

HVEM KVALIFISERER TIL Å BLI VERTSFAMILIE?

YFU leter ikke etter perfekte familier. Vi ser etter helt alminnelige, norske familier som vil dele opplevelser og hverdag med en av våre elever og gi dem omsorg. Alle typer familier kan bli gode vertsfamilier, også single.

Vertsfamilier kan bo hvor som helst i Norge, både i by og bygd. Familien må bo ved en videregående skole som eleven kan reise til og fra daglig med kollektivtransport.

De voksne i en vertsfamilie må fremvise politiattest som attesterer at vedkommende ikke er straffet for, eller for tiden siktet for forhold som omhandler krenkende seksuell adferd. YFU assisterer familien i å søke politiattest.

MÅ VI VÆRE EN KJERNEFAMILIE FOR Å KUNNE BLI VERTSFAMILIE?

Nei, dette er et frivillig engasjement som passer alle! Norske familier i alle størrelser, farger og fasonger og med alle typer interesser kan egne seg som vertsfamilie. Det viktigste er at familien er motivert for å ta imot en utvekslingselev.

JEG ER enslig, OG HAR IKKE BARN. KAN JEG FORTSATT VÆRE VERTSFAMILIE?

YFU ser etter alle typer familier som vil dele opplevelser og hverdag med en av våre elever og gi dem omsorg. Alle typer familier kan bli gode vertsfamilier, også enslige.

Gjennom skolen og fritidsaktiviteter vil eleven bli kjent med andre på sin egen alder.

MÅ MAN HA ET STORT HUS FOR Å VÆRE VERTSFAMILIE?

Nei, vertsfamilier trenger ikke bo i et stort hus. Alt som behøves er en seng til eleven. Alle utvekslingselever skal ha en egen seng, men det er fullt mulig for eleven å dele soverom med vertssøsken.

KAN VI VÆRE VERTSFAMILIE SELV OM VI BOR PÅ ET LITE STED MED FÅ FRITIDSTILBUD FOR UNGDOM?

Utvekslingselevene kommer for å oppleve norsk familieliv og hverdag, uansett hvor i landet de bor. YFU vil vise våre elever et mangfoldig Norge og mange av våre elever ønsker seg nettopp til Norge for å oppleve naturen og bygdelivet vi har her. Vertsfamilier kan bo hvor som helst i Norge, både i by og bygd. Familien må bo ved en videregående skole som eleven kan reise til og fra daglig med kollektivtransport.

BARNA VÅRE ER VOKSNE, OG HAR FLYTTET UT. BLIR DET IKKE LITT KJEDELIG FOR EN ELEV Å BO HER?

YFU ser etter alle typer familier som vil dele opplevelser og hverdag med en av våre elever og gi dem omsorg. Alle typer familier kan bli gode vertsfamilier. Gjennom skolen og fritidsaktiviteter vil eleven bli kjent med andre på sin egen alder.

VI HAR ALLEREDE BESTILT FERIE OG ER IKKE HJEMME NÅR ELEVENE KOMMER TIL NORGE. KAN VI FORTSATT BLI VERTSFAMILIE?

Ja, det kan man! Hvis familien skal på reise i løpet av året og ikke har anledning til å ta med eleven, så bistår vi i å finne en løsning. Vi har et nettverk av tidligere vertsfamilier som gjerne tar imot en elev for noen dager hvis det skulle bli nødvendig. Dersom man sier ifra i god tid kan det meste la seg ordne.

VI ØNSKER Å VÆRE VERTSFAMILIE FOR EN ENGELSKTALENDE UTVEKSLINGSELEV FORDI VI IKKE SNAKKER NOEN ANDRE FREMMEDSPRÅK. KAN VI DET?

Elevene skal lære seg norsk og den beste måten å gjøre det på er å snakke norsk med eleven allerede fra dag én. Så godt som alle utvekslingselever snakker noe engelsk, mange snakker engelsk godt. De fleste elevene har begynt å lære litt norsk før de kommer. Å ha en utvekslingselev kan også være en spennende mulighet til å lære litt av et helt nytt språk.

Oppfølging av vertsfamilier

HVORDAN BLIR VI GODKJENT SOM VERTSFAMILIE?

Familien melder sin interesse ved å sende inn interesseskjema på YFUs nettsider. YFU godkjenner familiene etter et hjemmebesøk og telefonsamtale med to referansepersoner. Å sende inn interesseskjema om å bli vertsfamilie er ikke bindende.

FÅR VI ØKONOMISK KOMPENSASJON FOR Å VÆRE VERTSFAMILIE?

Nei. YFU er en ideell, frivillig organisasjon og leter etter familier som er motivert til å bli vertsfamilie av ideelle og ikke økonomiske grunner. Som vertsfamilie er dere altså deltakere i vårt vertsprogram og kompensasjon blir i form av ny kunnskap om andre kulturer, nye vennskap og en erfaring for livet.

Familien står for kost og losji, mens utvekslingseleven selv dekker utgifter til skolemateriell, fritidsaktiviteter og lommepenger.

Utgifter til obligatoriske YFU-samlinger for eleven dekkes av YFU, enten direkte eller ved refusjon.

HVA BØR VI GJØRE FØR ELEVEN KOMMER?

Les informasjonen som kommer fra YFU og snakk sammen i familien om hvilke tanker man har om året som venter. Eleven trenger også en egen seng og en varm velkomst.

Ta gjerne kontakt med YFU dersom det er noe dere lurer på eller dere har problemstillinger eller bekymringer dere vil diskutere med oss.

HVA HVIS VI TRENGER HJELP OG RÅDGIVNING?

Utvekslingselever og vertsfamilier skal få kontinuerlig oppfølging gjennom året. YFU jobber for at alle vertsfamilier får en egen kontaktperson i YFU, samt hjelp fra YFUs rådgiver. Vi har også nødtelefon 24/7.

HVA GJØR VI NÅR ELEVEN HAR SKOLEFERIE OG VI MÅ JOBBE?

Det er ikke meningen at vertsfamilien skal "underholde" vertseleven, som norske ungdommer kan de være hjemme alene mens foreldrene går på jobb. I løpet av året vil mange elever ha fått seg et nettverk i Norge med andre de kan tilbringe tid med når vertsfamilien er opptatt.

Elevene

HVOR GAMLE ER ELEVENE?

Elevene er 15-18 år og alle elevene skal gå på videregående skole i Norge i ett år/semester mens de bor hos vertsfamilien sin.

NÅR KOMMER ELEVENE TIL NORGE?

Elevene kommer til skolestart i midten av august. Alle elevene deltar på en felles ankomstsamling før de flytter inn hos sin vertsfamilie. Semesterelever kan enten komme i august eller i januar.

HVOR LENGE BLIR UTVEKSLINGSELEVEN BOENDE?

YFUs elever er på program for ett skoleår eller ett skolesemester. 

Elever på årsprogram blir boende hos familien rundt ti måneder, fra midten av august til slutten av juni. Elever på semesterprogram blir boende hos familien rundt 5 måneder, fra midten av august til januar eller fra januar til slutten av juni.

SKOLE

HVOR SKAL ELEVEN GÅ PÅ SKOLE?

YFU søker skoleplass på den videregående skolen vertsfamilien anbefaler. Utvekslingselever har rett på skoleplass på en videregående skole i vertsfamiliens fylke. Av og til kan det være vanskelig å få førstevalget, men vi jobber hardt for å få skoleplass ved ønsket skole. Jo tidligere man blir vertsfamilie og vi kan søke om skoleplass, jo større sjanse er det for at man får førstevalget.