FAQ

Vertsfamilie

HVEM KVALIFISERER TIL Å BLI VERTSFAMILIE?

YFU leter etter ikke etter perfekte familier. Vi ser etter helt alminnelige, norske familier som vil dele omsorg, opplevelser og hverdag med en av våre elever. Alle typer familier kan bli gode vertsfamilier, også single. Vertsfamilier kan bo hvor som helst i Norge, både i by og bygd. Familien må bo ved en videregående skole som eleven kan reise til og fra daglig med kollektivtransport. De voksne i en vertsfamilie må fremvise politiattest som attesterer at vedkommende ikke er straffet for, eller for tiden siktet for forhold som omhandler krenkende seksuell adferd. YFU assisterer familien i å søke politiattest.

MÅ VI VÆRE EN KJERNEFAMILIE FOR Å KUNNE BLI VERTSFAMILIE?

Nei, dette er et frivillig engasjement som passer alle! Norske familier i alle størrelser, farger og fasonger og med alle typer interesser kan egne seg som vertsfamilie. Det viktigste er at familien er motivert for å ta imot en utvekslingselev.

JEG ER SINGEL, OG HAR IKKE BARN. KAN JEG FORTSATT VÆRE VERTSFAMILIE?

YFU ser etter helt alle typer familier som vil dele omsorg, opplevelser og hverdag med en av våre elever. Alle typer familier kan bli gode vertsfamilier, også enslige. Gjennom skolen og fritidsaktiviteter vil eleven bli kjent med andre på sin egen alder.

MÅ MAN HA ET STORT HUS FOR Å VÆRE VERTSFAMILIE?

Nei, vertsfamilier trenger ikke bo i et stort hus. Alt som behøves er en seng til eleven. Alle utvekslingselever skal ha en egen seng, men det er ikke nødvendig med et eget rom.

KAN VI VÆRE VERTSFAMILIE SELV OM VI BOR PÅ ET LITE STED MED FÅ FRITIDSTILBUD FOR UNGDOM?

Utvekslingselevene kommer for å oppleve norsk familieliv og hverdag, uansett hvor i landet de bor. YFU vil vise våre elever et mangfoldig Norge og mange av våre elever ønsker seg nettopp til Norge for å oppleve naturen og bygdelivet vi har her. Vertsfamilier kan bo hvor som helst i Norge, både i by og bygd. Familien må bo ved en videregående skole som eleven kan reise til og fra daglig med kollektivtransport.

BARNA VÅRE ER VOKSNE, OG HAR FLYTTET UT. BLIR DET IKKE LITT KJEDELIG FOR EN ELEV Å BO HER?

YFU ser etter helt alle typer familier som vil dele omsorg, opplevelser og hverdag med en av våre elever. Alle typer familier kan bli gode vertsfamilier. Gjennom skolen og fritidsaktiviteter vil eleven bli kjent med andre på sin egen alder.

HVORDAN BLIR VI GODKJENT SOM VERTSFAMILIE?

Familien melder sin interesse ved å sende inn søknad på YFUs nettsider. YFU godkjenner familiene etter et hjemmebesøk og telefonsamtale med to referansepersoner. En søknad om å bli vertsfamilie er ikke bindende.

FÅR VI ØKONOMISK KOMPENSASJON FOR Å VÆRE VERTSFAMILIE?

Nei. Som vertsfamilie er dere frivillige i organisasjonen, og man får ikke betalt for sitt engasjement. Familien står for kost og losji mens utvekslingseleven selv må ha lommepenger til kino, fotballkamp, nye klær osv. Eleven dekker selv utgifter til skolemateriell, i tillegg til reise til og fra obligatoriske YFU-samlinger. Ved sistnevnte må eleven/vertsfamilien ofte legge ut for reisen, og så bli refundert beløpet når de sender inn reiseregningsskjema.

VI HAR ALLEREDE BESTILT FERIE OG ER IKKE HJEMME NÅR ELEVENE KOMMER TIL NORGE. KAN VI FORTSATT BLI VERTSFAMILIE?

Ja, det kan man! Hvis familien skal på reise i løpet av året og ikke har anledning til å ta med eleven, så bistår vi i å finne en løsning. Vi har et nettverk av tidligere vertsfamilier som gjerne tar imot en elev for noen dager hvis det skulle bli nødvendig. Dersom man sier fra i god tid kan det meste la seg ordne.

HVA HVIS VI TRENGER HJELP OG RÅDGIVNING?

Utvekslingselever og vertsfamilier skal få kontinuerlig oppfølging gjennom året. YFU jobber for at alle vertsfamilier får en egen kontaktperson i YFU, samt hjelp fra YFUs rådgiver. Vi har også nødtelefon 24/7.

VI ØNSKER Å VÆRE VERTSFAMILIE FOR EN ENGELSKTALENDE UTVEKSLINGSELEV FORDI VI IKKE SNAKKER NOEN ANDRE FREMMEDSPRÅK. KAN VI DET?

Elevene skal lære seg norsk og den beste måten å gjøre det på er å snakke norsk med eleven allerede fra dag én. Så godt som alle utvekslingselever snakker noe engelsk, mange snakker engelsk godt. De fleste elevene har begynt å lære litt norsk før de kommer. Å ha en utvekslingselev kan også være en spennende mulighet til å lære litt av et helt nytt språk.

HVA GJØR VI NÅR ELEVEN HAR SKOLEFERIE OG VI MÅ JOBBE?

Det er ikke meningen at vertsfamilien skal "underholde" vertseleven, som norske ungdommer kan de være hjemme alene mens foreldrene går på jobb. I løpet av året vi mange elever ha fått seg et nettverk i Norge med andre de kan tilbringe tid med når vertsfamilien er opptatt.

HVA BØR VI GJØRE FØR ELEVEN KOMMER?

Eleven trenger en egen seng og en varm velkomst, ellers trenger dere ikke forberede noe spesielt. Det er nyttig å lese informasjonen som kommer fra YFU og snakke sammen i familien om hvilke tanker man har om året som venter. Ta gjerne kontakt med YFU dersom det er noe dere lurer på eller dersom dere problemstillinger eller bekymringer dere vil diskutere med oss.

Elevene

HVOR GAMLE ER ELEVENE?

Elevene er 15-18 år og alle elevene skal gå på videregående skole i Norge i ett år/semester mens de bor hos vertsfamilien sin.

NÅR KOMMER ELEVENE TIL NORGE?

Elevene kommer til skolestart i midten av august. Alle elevene deltar på en felles ankomstsamling før de flytter inn hos sin vertsfamilie. Semesterelever kan enten komme i august eller i januar.

HVOR LENGE BLIR UTVEKSLINGSELEVEN BOENDE?

YFUs elever er på program for ett skoleår eller ett skolesemester. 

Elever på årsprogram blir boende hos familien rundt ti måneder, fra midten av august til slutten av juni. Elever på semesterprogram blir boende hos familien rundt 5 måneder, fra midten av august til januar eller fra januar til slutten av juni.

SKOLE

HVOR SKAL ELEVEN GÅ PÅ SKOLE?

YFU Norge søker skoleplass på den videregående skolen vertsfamilien anbefaler. Utvekslingselever har rett på skoleplass på en videregående skole i vertsfamiliens fylke. Av og til kan det være vanskelig å få førstevalget, men vi jobber hardt for å få skoleplass ved ønsket skole. Jo tidligere man blir vertsfamilie og vi kan søke om skoleplass, jo større sjanse er det for at man får førstevalget.

CORONA-PANDEMI

VIL ELEVER KOMME TIL NORGE NESTE SKOLEÅR?

YFU Norge er positive til at elevene kan komme og oppleve det Norge kan tilby. Hele YFU-nettverket vurderer kontinuerlig hvilke programmer som kan skje basert på flere kriterier. Vi vil kun implementere programmer som er trygge. Vi er også forberedt på å støtte elevene og vertsfamiliene gjennom de nye utfordringene knyttet til pandemien.

NÅR KOMMER ELEVENE?

Vi har offisielt flyttet ankomstdato til midten av september, men elevene kan ankomme tidligere hvis vertsfamilien og skolen er enige. Datoen er flyttet for å gi mer tid for elever til å søke om studietillatelse og for å sikre at flyreiser er tilgjengelige.

HVA HAR FORANDRET SEG?

I år vil ikke elevene delta på en nasjonal samling før de reiser til vertsfamiliene. I stedet vil de delta på en online samling. Senere på høsten vil vi om mulig organisere fysiske samlinger.

Elevenes ankomsttider er også mer fleksible for å gi elever mer tid til å søke om studietillatelse og for å sikre at flyreiser er tilgjengelige.

Vi er også forberedt på å hjelpe elevene og vertsfamiliene hvis det fortsatt er behov for karantene i august og september.